امروز پنجشنبه - 22 آذر 1397

انجمن سنگ آهن ایران

شاخص قیمت سنگ آهن - متال بولتن

موسسه معتبر متال بولتن در گزارش خود شاخص قیمت سنگ آهن مگنتیتی ریزدانه ایران با عیار Fe 60% برای تحویل در بندر کینگ دائو چین را مورخ 18 فروردین ماه 52.19 دلار اعلام کرده است.


لینک دانلود