امروز پنجشنبه - 30 خرداد 1398
باید جوابگوی امید بازنشستگان باشیم
عسکری در جلسه هماهنگی تدوین بودجه شرکت های صندوق:
باید جوابگوی امید بازنشستگان باشیم
تاریخ انتشار : 24 شهریور 1397
جلسه هماهنگی و کارگاه تدوین بودجه سال ۹۸ شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد روز سه شنبه ۲۰ شهریور به میزبانی شرکت دخانیات ایران برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشستگی فولاد، محمد جواد عسکری مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنان افتتاحیه این جلسه، با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: برگزاری جلسه هماهنگی و کارگاه تدوین بودجه سال ۹۸ شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد اقدام مفیدی است که باید بیش از گذشته با هدف افزایش هم افزایی میان شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شود.

عسکری با اشاره به عدم هماهنگی بودجه ای شرکت های تابعه با صندوق بازنشستگی فولاد در سالهای گذشته تصریح کرد: سرمایه شرکت های زیرمجموعه صندوق فولاد حق الناس بازنشسته هاست و تا من مدیر این مجموعه هستم حق الناس را نادیده نمی گیرم. در سال های گذشته، برخی شرکت های صندوق یک بودجه برای خود تعریف می کردند که این بودجه عملا با بودجه ای که به صندوق بازنشستگی فولاد ارایه می شد تطابق نداشت.

وی افزود: ما باید به گونه ای عمل کنیم که جوابگوی بازنشستگان فولاد و امید آنها باشیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه بسیاری از شرکت های زیر مجموعه صندوق زیان ده هستند، عنوان کرد: سوددهی شرکت ها هدف مهم ماست و برای رسیدن به این هدف، شفافیت در امور مالی و بودجه ای اهمیت زیادی دارد. اگر شفافیت نباشد عملکرد شرکت ها همراه با زیان خواهد بود.

عسکری با بیان اینکه خوشبختانه در معاونت برنامه ریزی صندوق بازنشستگی فولاد کارهای خوبی انجام شده افزود: برنامه و عملکرد بودجه شرکت های زیرمجموعه به صورت مداوم رصد می شود. ما هر هفته با برگزاری جلساتی برنامه و عملکرد بودجه هر کدام از شرکت ها را بررسی می کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و هدف گذاری بیان کرد: شرکت ها باید برنامه و اهداف مشخص داشته باشند تا عملکرد آن ها قابل نظارت باشد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به لزوم تدوین یک بودجه شفاف و عملیاتی برای سال ۹۸ بر نظارت دقیق صندوق بازنشستگی فولاد بر بودجه شرکت های تابعه تاکید کرد.

لازم به ذکر است پس از سخنان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، معاونان مالی شرکت های زیرمجموعه گزارش از عملکرد مالی و بودجه ای شرکت های تابعه ارایه دادند و عسکری نیز به دقت به این گزارش ها گوش فرا داد و از هر کدام از معاونت های مالی شرکت های تابعه پرسش هایی را مطرح کرد.

فرانک امیدی عسگری ,صندوق ,بازنشستگی فولاد 176
گالری عکس