امروز شنبه - 3 اسفند 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان
نام تجاری شرکت گهر عمران مدیر عامل
زمینه فعالیت تولیدی، صنعتی، تاسیسات و بازرگانی
شماره عضویت 9611204 تاریخ عضویت از 1396/05/05 الی 1397/05/05 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 965 محل ثبت کرمان
تاریخ ثبت 77/11/17 تاریخ تاسیس 77/11/17
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت تولید کننده
نوع شرکت تعاونی شناسه ملی 10860530016
تلفن -1 00-42258654 تلفن -2 00-42270668 فاکس 00-42258654
نشانی کرمان ، کرمان ، بلوار مالک اشتر خیابان وحدت پلاک 111 کد پستی 7815737951
وب سایت goharholding.ir پست الکترونیکی info@goharholding.ir

معرفی شرکت