امروز شنبه - 3 اسفند 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت گهر روش سیرجان
نام تجاری شرکت گهر روش سیرجان مدیر عامل
زمینه فعالیت صنعتی و معدنی
شماره عضویت 9611202 تاریخ عضویت از 1396/05/05 الی 1397/05/05 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 1071 محل ثبت کرمان
تاریخ ثبت 78/11/10 تاریخ تاسیس 78/11/10
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت تولید کننده
نوع شرکت سهامی خاص شناسه ملی 10860532704
تلفن -1 00-41423432 تلفن -2 00-41423238 فاکس 00-42251038
نشانی کرمان ، کرمان ، معدن گل گهر کد پستی 7813643616
وب سایت grsco.ir پست الکترونیکی gohar.ravesh@yahoo.com

معرفی شرکت