امروز شنبه - 3 اسفند 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت طوس مسیر
نام تجاری شرکت طوس مسیر مدیر عامل
زمینه فعالیت تولید سنگ آهن
شماره عضویت 9511190 تاریخ عضویت از 1395/09/03 الی 1396/12/29 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 6011 محل ثبت مشهد
تاریخ ثبت 1368/06/18 تاریخ تاسیس 1368/06/18
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت تولید کننده
نوع شرکت سهامی خاص شناسه ملی 10380218360
تلفن -1 00-6079450 تلفن -2 00- فاکس 00-6079459
نشانی خراسان رضوي ، مشهد ، مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین 1، پلاک 1 کد پستی 9187914551
وب سایت 9187914551 پست الکترونیکی tousmasir68@gmail.com

معرفی شرکت