امروز یکشنبه - 5 خرداد 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت سنگ آهن مرکزی
نام تجاری شرکت سنگ آهن مرکزی مدیر عامل
زمینه فعالیت تولید کننده سنگ آهن دانه بندی
شماره عضویت 9131163 تاریخ عضویت از 1391/10/04 الی 1396/10/04 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 49 محل ثبت یزد
تاریخ ثبت 53/06/31 تاریخ تاسیس 53/06/31
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت تولید کننده / صادرکننده
نوع شرکت سهامی عام شناسه ملی 000000000000
تلفن -1 00-24254401 تلفن -2 00-24254402 فاکس 00-32424101
نشانی یزد ، یزد ، بافق - شرکت سنگ آهن مرکزی کد پستی 8975136748
وب سایت www.icioc.com پست الکترونیکی icioc@icioc.com

معرفی شرکت