امروز شنبه - 3 اسفند 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت سپهر طوس آسیا
نام تجاری شرکت سپهر طوس آسیا مدیر عامل
زمینه فعالیت صادرات مواد معدنی
شماره عضویت 9121145 تاریخ عضویت از 1391/06/06 الی 1396/02/06 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 21864 محل ثبت مشهد
تاریخ ثبت 1390/06/05 تاریخ تاسیس 1390/06/05
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت صادر کننده
نوع شرکت مسئولیت محدود شناسه ملی 1038058691
تلفن -1 00-8536387 تلفن -2 00- فاکس 00-
نشانی خراسان رضوي ، مشهد ، خ:امام رضا، امام رضا28، پ:55 کد پستی 9166617347
وب سایت پست الکترونیکی SEPEHRTOOS@YAHOO.COM

معرفی شرکت