امروز جمعه - 2 اسفند 1398
تبلیغ سرصفحه پروفایل عضو

مشخصات شرکت

نام رسمی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا
نام تجاری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا مدیر عامل
زمینه فعالیت تولید و صادرات سنگ آهن
شماره عضویت 9131127 تاریخ عضویت از 1391/06/06 الی 1395/07/27 تصویر گواهینامه عضویت
شماره ثبت 417660 محل ثبت مشهد
تاریخ ثبت 1391/02/30 تاریخ تاسیس 1391/02/30
 
نوع مالکیت خصوصی نوع فعالیت تولید کننده / صادرکننده
نوع شرکت سهامی خاص شناسه ملی 10320691513
تلفن -1 00-8440428 تلفن -2 00- فاکس 00-8440428
نشانی خراسان رضوي ، مشهد ، خیابان آبکوه- آبکوه 16-پلاک 2 واحد 202 کد پستی 9183965715
وب سایت پست الکترونیکی mah_vaf@yahoo.com

معرفی شرکت