امروز سه شنبه - 1 بهمن 1398

# تعرفه حمایت مالی

ردیف تسهیلات و مزایا سطوح مشارکت
برنزی نقره ای طلایی ویژه
1 معرفی در مراسم افتتاحیه توسط مجری بعنوان حامی x x x x
2 درج آرم و نام سازمان بعنوان حامی همایش درکتاب، سایت، پوستر، نامه های دعوت و دیگر تبلیغات همایش در اندازه کوچک در اندازه متوسط در اندازه نیم بزرگ در اندازه بزرگ
3 اختصاص فضای نمایشگاهی (پاپ آپ) در لابی اصلی سالن همایش های صدا و سیما - - 3*2 3*3
4 صدور کارت دعوت جهت حضور تعدادی از مهمانان حامی x x x x
5 پخش تیزر حامی در سالن اصلی و فاصله بین سخنرانی ها بمدت 2 دقیقه - - - x
6 نمایش تبلیغات در دو نمایشگر لابی اصلی سالن همایش (از آغاز تا پایان همایش) 30 ثانیه 45 ثانیه 60 ثانیه 90 ثانیه
7 قرار دادن پرچم شرکت حامی در کنار پرچم انجمن در صحن سالن اصلی همایش - - x x
8 استرابورد ورودی و مسیر (ابعاد 300*200) - - - x
9 درج لوگو بر روی کارت های دعوت - x x x
10 ویژه نامه همایش یک صفحه آگهی تبلیغاتی یک صفحه آگهی تبلیغاتی + یک صفحه معرفی شرکت دو صفحه آگهی تبلیغاتی + یک صفحه معرفی شرکت دو صفحه آگهی تبلیغاتی + دو صفحه معرفی شرکت
11 اختصاص تعداد صندلی بدون اخذ هزینه به شرکت حامی 5عدد 10 عدد (دو عدد VIP) 15 عدد (3 عدد VIP) 20 عدد (4 عدد VIP)
12 مبلغ(میلیون تومان) 7 15 30 65
* گوشواره بک سن پشت تریبون 45 میلیون تومان تالار اصلی
سمت چپ سن 25 میلیون تومان
* بیلبورد درب ورودی مرکز همایش های صدا و سیما(ابعاد 180*440) 15 میلیون تومان درب ورودی سالن اصلی
* بیلبورد پارکینگ اختصاصی همایش (400*600) 10 میلیون تومان پارکینگ اختصاصی
* بیلبورد روبروی ساختمان همایش(300*500) 10 میلیون تومان روبروی درب ورودی سالن اصلی

# تعرفه آگهی کتاب همایش

داخل روی جلد 35.000.000
صفحه اول 25.000.000
صفحات داخلی ( رپرتاژ آگهی ) 20.000.000
صفحه پیش از آخر 25.000.000
داخل پشت جلد 35.000.000
پشت جلد 45.000.000