امروز سه شنبه - 1 بهمن 1398
شرایط، فرم اعلام کاندیداتوری و سوالات مصاحبه مکتوب در انتخابات دوره جدید انجمن سنگ آهن ایران
شرایط، فرم اعلام کاندیداتوری و سوالات مصاحبه مکتوب در انتخابات دوره جدید انجمن سنگ آهن ایران
تاریخ انتشار : 17 مرداد 1396

مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق‌العاده  و انتخابات دوره جدید هیأت‌مدیره انجمن روز شنبه مورخ 28/05/1396 رأس ساعت 15 در محل اتاق ایران برگزار می‌گردد از اعضای محترم انجمن تقاضا می شود ضمن مطالعه نکات مهم در خصوص کاندیداتوری در دوره جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن با تکمیل فرم پرسشنامه مصاحبه مکتوب و ارسال به همراه معرفی نامه رسمی از سوی شرکت متبوع خود، مراتب را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/05/1396 به انجمن (شماره فکس 88653042) اعلام فرمایند.


فایل ضمیمه : اطلاعیه مجامع نوبت دوم# شماره2

فرانک امیدی انتخابات دور سوم هیات مدیره انجمن سنگ آهن ,مصاحبه مکتوب ,فرم اعلام کاندیداتوری