امروز شنبه - 3 اسفند 1398
برگزاری مجمع فوق العاده (نوبت دوم) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و شرایط شرکت ها برای حضور و شرکت در انتخابات   # اطلاعیه شماره 1
برگزاری مجمع فوق العاده (نوبت دوم) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و شرایط شرکت ها برای حضور و شرکت در انتخابات # اطلاعیه شماره 1
تاریخ انتشار : 15 مرداد 1396

مجمع فوق العاده (نوبت دوم) و مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق‌العاده  و انتخابات دوره جدید هیأت‌ مدیره انجمن روز شنبه مورخ 28/05/1396 رأس ساعت 15 در محل اتاق ایران برگزار می‌گردد و با عنایت به شرایط مندرج در اساسنامه و تأکید معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی، برای برخورداری از حق رأی در مجمع، ارائه کارت‌بازرگانی و یا کارت‌عضویت حقوقی معتبر اتاق بازرگانی و همچنین تسویه حق‌عضویت انجمن تا پایان سال 95  الزامی است.


از شرکت‌هایی عضو انجمن در خواست می شود ضمن بررسی شرایط اطلاعیه در صورت ابهام و یا داشتن سوال برای برطرف نمودن نقص مدارک جهت فراهم شدن امکان مشارکت در فرآیند رأی‌گیری مجمع با واحد عضویت انجمن (سرکار خانم امیدی) تماس حاصل فرمایند.فایل ضمیمه : اطلاعیه مجامع نوبت دوم# شماره۱

سیدمهدی حسینی اطلاعیه مجامع نوبت دوم,مجمع فوق العاده,مجمع عمومی عادی سالیانه,هیأت‌ مدیره انجمن