امروز یکشنبه - 5 خرداد 1398
پنجمین نمایشگاه بین المللی چین - اوراسیا
پنجمین نمایشگاه بین المللی چین - اوراسیا
تاریخ انتشار : 21 تیر 1395

برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی چین - اوراسیا

 تاریخ 20 الی 25 سپتامبر2016

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم ثبت نام

کپی گذرنامه متقاضی

دوقطعه عکس رنگی پشت نویسی شده

مبلغ 1500 دلار آمریکا جهت علی الحساب هر غرفه 9 متری

علی سیستانی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین